Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Song Tinh Âm Dương Sư
13,207,874 13,206

Song Tinh Âm Dương Sư

Maeda Taison Blues
2,180,701 2,176

Maeda Taison Blues

Võ Đạo Đỉnh Phong
1,735,671 1,731

Võ Đạo Đỉnh Phong

Negai no Astro
14,977,000 14,977

Negai no Astro

Chiến Trận Người Máy
3,072,815 3,078

Chiến Trận Người Máy

Nine Peaks
3,554,382 3,550

Nine Peaks

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,845 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Paradise Hell
11,310,925 11,309

Paradise Hell

Nhật Nguyệt Đồng Thác
12,053,047 12,053

Nhật Nguyệt Đồng Thác

Càng Đánh Càng Mạnh
10,534,349 10,535

Càng Đánh Càng Mạnh

Bậc Thầy Debuff
1,712,098 1,712

Bậc Thầy Debuff

Tôi Là Lính Mới
3,171,273 3,146

Tôi Là Lính Mới

Thợ Săn Nhà Văn
2,347,241 2,346

Thợ Săn Nhà Văn

Vô Hạn Tử Linh Sư
5,854,366 5,851

Vô Hạn Tử Linh Sư

Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm
2,177,579 2,179

Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm

Phá Công Kiếm Đế
10,798,402 10,798

Phá Công Kiếm Đế

Vượt qua giới hạn
12,447,802 12,263

Vượt qua giới hạn

Cuộc Chiến Siêu Nhân
5,160,864 5,151

Cuộc Chiến Siêu Nhân

Thiên Phong Phách Đạo
3,221,516 3,221

Thiên Phong Phách Đạo