Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Võ Đạo Đỉnh Phong
1,735,671 1,731

Võ Đạo Đỉnh Phong

Hoàn Nguyên Quý Cô
6,840,835 6,805

Hoàn Nguyên Quý Cô

Bí Mật Của Quý Cô
2,308,935 1,990

Bí Mật Của Quý Cô

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,845 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Công Tử Biệt Tú!
2,733,999 2,736

Công Tử Biệt Tú!

Luân Bàn Thế Giới
6,661,543 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Ta Là Tà Đế
2,994,231 2,709

Ta Là Tà Đế

Công Tước Bạch Long
5,418,665 5,404

Công Tước Bạch Long

Đại Chu Tiên Lại
10,232,942 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo
8,517,016 8,515

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Thanh Xuân Của Chúng Ta
1,787,977 1,782

Thanh Xuân Của Chúng Ta