Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Maeda Taison Blues
2,180,701 2,176

Maeda Taison Blues

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
11,651,368 11,647

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Ngự Linh Thế Giới
4,242,768 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Truyền Võ
12,303,238 12,299

Truyền Võ

Hoa Sơn Tái Xuất
13,653,084 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Vua Thăng Cấp
13,997,439 13,872

Vua Thăng Cấp

Phàm Nhân Tu Tiên
3,626,023 3,558

Phàm Nhân Tu Tiên

Tsuyoshi
11,772,843 11,772

Tsuyoshi

Brandal
12,884,009 12,884

Brandal

Xi Hồn
8,213,230 8,213

Xi Hồn

Huyền Thoại Tái Xuất
5,243,190 5,238

Huyền Thoại Tái Xuất

Ngã lão ma thần
10,854,816 10,766

Ngã lão ma thần

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,338 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Ta Là Đại Thần Tiên
11,760,137 11,351

Ta Là Đại Thần Tiên

Võ Sĩ Quyền Anh Carly
12,736,942 12,735

Võ Sĩ Quyền Anh Carly

Học Giả Kiếm Sĩ
9,886,802 9,879

Học Giả Kiếm Sĩ

Killing Bites
2,651,666 2,650

Killing Bites

Cảm Kiếm Tuyệt Đối
1,354,369 1,352

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

Fight Class 3
1,810,012 1,810

Fight Class 3

Trùng Sinh Thành Thiên Ma
7,566,051 7,566

Trùng Sinh Thành Thiên Ma

Võ Vương Kang Haejin
4,698,310 4,698

Võ Vương Kang Haejin

Trấn Quốc Thần Tế
1,917,271 1,915

Trấn Quốc Thần Tế

Vua Võ Đài
6,474,994 6,470

Vua Võ Đài