Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Song Tinh Âm Dương Sư
13,207,874 13,206

Song Tinh Âm Dương Sư

Negai no Astro
14,977,000 14,977

Negai no Astro

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,845 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Catnaccio
12,575,000 12,575

Catnaccio

Càng Đánh Càng Mạnh
10,534,349 10,535

Càng Đánh Càng Mạnh

Vô Hạn Tử Linh Sư
5,854,366 5,851

Vô Hạn Tử Linh Sư

Vượt qua giới hạn
12,447,802 12,263

Vượt qua giới hạn

Cuộc Chiến Siêu Nhân
5,160,864 5,151

Cuộc Chiến Siêu Nhân

Thảm Họa Tử Linh Sư
6,911,495 6,909

Thảm Họa Tử Linh Sư

Gokusotsu Kraken
5,738,715 5,737

Gokusotsu Kraken

Nhất Nhân Chi Hạ
7,720,167 7,708

Nhất Nhân Chi Hạ

Ngự Linh Thế Giới
4,242,768 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Girl And Science
10,802,022 10,784

Girl And Science

Truyền Võ
12,303,238 12,299

Truyền Võ

Ta Là Tà Đế
2,994,231 2,709

Ta Là Tà Đế

Dandadan!!
10,530,716 10,506

Dandadan!!

Jahy-Sama Wa Kujikenai!
9,123,606 9,116

Jahy-Sama Wa Kujikenai!

Chú Thuật Hồi Chiến
10,806,561 10,796

Chú Thuật Hồi Chiến

Tâm ma
11,604,397 11,601

Tâm ma

Dự Báo Khải Huyền
2,234,473 2,234

Dự Báo Khải Huyền

Phong Yêu Vấn Đạo
12,452,664 12,452

Phong Yêu Vấn Đạo

Gannibal
14,255,526 14,253

Gannibal

Thám Tử Fuuto
6,582,673 6,565

Thám Tử Fuuto

Thần Hổ Jangsan
1,668,427 1,668

Thần Hổ Jangsan

Cây thương của Ghost
10,851,995 10,851

Cây thương của Ghost

Dear door
4,398,584 2,028

Dear door