Truyện thể loại Fantasy

Thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên
Sắp xếp theo:
7 Nàng Công Chúa Ngủ Say
10,038,917 10,038

7 Nàng Công Chúa Ngủ Say

Võ Đạo Đỉnh Phong
1,735,671 1,731

Võ Đạo Đỉnh Phong

Bí Mật Của Quý Cô
2,308,935 1,990

Bí Mật Của Quý Cô

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,845 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Càng Đánh Càng Mạnh
10,534,349 10,535

Càng Đánh Càng Mạnh

Tôi Là Lính Mới
3,171,273 3,146

Tôi Là Lính Mới

Vô Hạn Tử Linh Sư
5,854,366 5,851

Vô Hạn Tử Linh Sư

Vượt qua giới hạn
12,447,802 12,263

Vượt qua giới hạn

Công Tử Biệt Tú!
2,733,999 2,736

Công Tử Biệt Tú!

Cực Phẩm Tiên Đế
8,310,565 8,297

Cực Phẩm Tiên Đế

Ta Có Một Sơn Trại
10,735,541 10,201

Ta Có Một Sơn Trại

Thiên Đường Ấm Áp
8,168,991 8,121

Thiên Đường Ấm Áp

Tiên Võ Đế Tôn
10,544,863 10,185

Tiên Võ Đế Tôn

Sống Lại Tuổi 20
8,609,642 8,474

Sống Lại Tuổi 20

Thảm Họa Tử Linh Sư
6,911,495 6,909

Thảm Họa Tử Linh Sư

Gokusotsu Kraken
5,738,715 5,737

Gokusotsu Kraken

Sự Phản Bội
11,484,252 11,470

Sự Phản Bội