Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Bí Mật Của Quý Cô
2,308,935 1,990

Bí Mật Của Quý Cô

Nhật Nguyệt Đồng Thác
12,053,047 12,053

Nhật Nguyệt Đồng Thác

Samurai Kiếm Tre
7,980,353 7,980

Samurai Kiếm Tre

Quang Chi Tử
9,735,793 9,731

Quang Chi Tử

Duy Ngã Độc Tiên
1,129,640 1,124

Duy Ngã Độc Tiên

Tinh Võ Thần Quyết
4,332,746 4,263

Tinh Võ Thần Quyết

Băng Hỏa Ma Trù
8,723,238 8,710

Băng Hỏa Ma Trù

Ngự Linh Thế Giới
4,242,768 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Dandadan!!
10,530,716 10,506

Dandadan!!

Nguyên Tôn
6,833,064 6,329

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,174,643 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Cái Thế Đế Tôn
3,101,592 2,993

Cái Thế Đế Tôn

Người Nuôi Rồng
1,445,403 1,212

Người Nuôi Rồng

Vua Thăng Cấp
13,997,439 13,872

Vua Thăng Cấp

Thánh Khư
11,916,031 11,841

Thánh Khư

Đại Chu Tiên Lại
10,232,942 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo
8,517,016 8,515

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Chung Cực Đấu La
12,298,242 12,024

Chung Cực Đấu La

Thần Hổ Jangsan
1,668,427 1,668

Thần Hổ Jangsan

Cây thương của Ghost
10,851,995 10,851

Cây thương của Ghost