Truyện thể loại Adventure

Thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật
Sắp xếp theo:
Song Tinh Âm Dương Sư
13,207,874 13,206

Song Tinh Âm Dương Sư

Chiến Trận Người Máy
3,072,815 3,078

Chiến Trận Người Máy

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,845 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Càng Đánh Càng Mạnh
10,534,349 10,535

Càng Đánh Càng Mạnh

Tôi Là Lính Mới
3,171,273 3,146

Tôi Là Lính Mới

Luân Bàn Thế Giới
6,661,543 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Samurai Kiếm Tre
7,980,353 7,980

Samurai Kiếm Tre

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
11,651,368 11,647

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Tiên Võ Đế Tôn
10,544,863 10,185

Tiên Võ Đế Tôn

Quang Chi Tử
9,735,793 9,731

Quang Chi Tử

Duy Ngã Độc Tiên
1,129,640 1,124

Duy Ngã Độc Tiên

Thảm Họa Tử Linh Sư
6,911,495 6,909

Thảm Họa Tử Linh Sư

Băng Hỏa Ma Trù
8,723,238 8,710

Băng Hỏa Ma Trù

Ngự Linh Thế Giới
4,242,768 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Girl And Science
10,802,022 10,784

Girl And Science

Nguyên Tôn
6,833,064 6,329

Nguyên Tôn

Võ Nghịch
9,687,270 9,565

Võ Nghịch

Ad Astra – Scipio to Hannibal
14,139,027 14,139

Ad Astra – Scipio to Hannibal

Dũng Sĩ Vị Tha
5,323,994 5,183

Dũng Sĩ Vị Tha

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,174,643 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Cái Thế Đế Tôn
3,101,592 2,993

Cái Thế Đế Tôn

Huyền Thiên Chí Tôn
10,024,353 10,009

Huyền Thiên Chí Tôn