Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Hoàn Nguyên Quý Cô
6,840,878 6,805

Hoàn Nguyên Quý Cô

Bí Mật Của Quý Cô
2,308,935 1,990

Bí Mật Của Quý Cô

Tình Xưa Viết Lại
8,523,214 8,517

Tình Xưa Viết Lại

Luân Bàn Thế Giới
6,661,543 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Ta Có Một Sơn Trại
10,735,541 10,201

Ta Có Một Sơn Trại

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,062,469 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Hoa Sơn Tái Xuất
13,653,084 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Vòng Luân Hồi
12,310,290 11,952

Vòng Luân Hồi

Huyền Thiên Chí Tôn
10,024,353 10,009

Huyền Thiên Chí Tôn